English

Dobro došli!

Centar za razvoj liberalizma je akreditovan od strane Zavoda za unapređenja obrazovanja i vaspitanja da izvodi program “Bioetika u učionici”.

Pogledajte više


 

Ministar otvorio seminar Centra za bioetičke studije
Tema: rizici od velikih katastrofa

Centar za bioetičke studije i UNESCO Katedra za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke i Centrom za razvoj liberalizma, organizovali su 9. maja seminar o rizicima od velikih katastrofa i načinima na koje bi valjalo sa njima se suočavati. Seminar je otvorio Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Teme o kojima se razgovaralo na ovoj tribini bile su, između ostalih, egzistencijalni rizici, medicinska etika u situacijama velikih katastrofa, kao i marginalne društvene grupe i njihova pozicija u društvu u situacijama velikih katasrofa. Predavači na seminaru bili su Vojin Rakić iz Centra za bioetičke studije i UNESCO Katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, Milan Ćirković iz CBS-a, Astronomske opservatorije u Beogradu i Univerziteta Oksford, Bjanka Bihner iz Centra za Etiku i pravo u Hanoveru, Nemačka, Šina Igan Čemeberlin sa Univerziteta Merilend, SAD, i Veselin Mitrović iz CBS-a i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pogledajte više


Promena pola – predavanje Jelene Simić

U organizaciji Centra za bioetičke studije, Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji, Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku i Centra za razvoj liberalizma, u ponedeljak 2.decembra 2013. godine, u 12:00, u sali na prvom spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (Kraljice Natalije 45), održano je predavanje docentkinje Jelene Simić pod nazivom “Rodne varijacije – u susret priznavanju pravnih posledica ‚‚promene pola‚‚ u Srbiji”.

Pogledajte više


Tribina u Ozonu

U organizaciji Centra za promociju nauke i Kembridž radne grupa za bioetičku edukaciju u Srbiji (Centar za bioetičke studije). Moralno poboljšanje ljudi biomedicinskim sredstvima predstavlja najaktuelniju temu iz oblasti bioetike. Da li će uskoro biti moguće moralno “poboljšati” ljude lekovima ili hirurškim zahvatima i kako će se to odraziti na našu slobodu izbora neka su od pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovor.

Pogledajte više


Posmatrački selekcioni efekti i globalni rizici

U organizaciji Centra za bioetičke studije, Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji, Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku i Centra za razvoj liberalizma, u četvrtak 14. novembra 2013. godine, održalo se predavanje prof. dr Milana Ćirkovića pod nazivom “Posmatrački selekcioni efekti i globalni rizici”.

Pogledajte više


2IMG_3036IMG_3037 CRL je u maju ove godine bio ko-organizator konferencije o bioetici “Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoložejnja”, zajedno sa Centrom za bioetičke studije i Centrom za neuroetiku Univerziteta u Oksfordu. LINK